Huisregels Oranjemarkt Veldhoven

ALGEMEEN

 • Betreden van het Oranjemarkt evenemententerrein is op eigen risico
 • Aanwijzingen van personeel, beveiliging/politie en verkeersregelaars dienen direct en altijd te worden opgevolgd
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vernieling van eigendommen van bezoekers van dit terrein
 • Op het evenemententerrein zullen verschillende partijen gebruik maken van film- en fotoregistratie. Door het terrein te betreden geef je automatisch toestemming voor registratie en gebruik van de media door Oranjemarkt Veldhoven en onze mediapartners, zie ook de AVG
 • Er zijn geen honden toegestaan op het evenemententerrein
 • Bekijk hier onze privacy verklaring

 VERBODEN IS

 • Discriminerend gedrag ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid
 • Bedreiging of mishandeling van personeel of andere bezoekers
 • Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van seksueel geweld
 • Het dragen van wapens of andere soortgelijke voorwerpen
 • Handel in alle drugs en gebruik van harddrugs
 • Het niet uitgelokt lastigvallen van mede-bezoekers (duwen, schelden, dreigen)
 • Te vechten
 • Medewerkers van het evenement onheus te bejegenen door ze uit te schelden, handtastelijk te worden, ze te bedreigen of de uitvoering van hun werkzaamheden te belemmeren (denk aan hulpverlening)
 • Door of langs wegafzettingen te rijden
 • Wildplassen
 • Het opzettelijk op straat gooien of achterlaten van afval
 • Parkeren van fietsen/bromfietsen en scooters buiten de daarvoor ingerichte stallingen
 • Fietsen tegen/aan hekken te plaatsen. Deze worden verwijderd!

HORECA

 • De Oranjemarkt houdt zich aan het Algemeen Reglement op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet
 • Tijdens het evenement is het schenken van zwak-alcoholische dranken toegestaan
 • Sterke drank is niet toegestaan op de Oranjemarkt
 • Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht of verstrekt
 • Personen die kennelijk onder invloed van drank verkeren of die door hun gedrag aanstoot geven, worden geweerd, verwijderd of geweigerd
 • Het gebruik van glaswerk en drinkgerei anders dan kunststof is verboden

GRONDPLAATSEN

 • Vanaf 07:30 mogen de grondplaatsen worden opgebouwd, deze zijn vrij dus je mag zelf je plaats uitzoeken
 • Motorvoertuigen en aanhangers mogen niet in het Citycentrum komen
 • Blijf binnen de aangegeven lijnen (met tape aangegeven), waarbij de ingang van de winkel voldoende vrij blijft
 • Je mag vanaf de pui van de winkel maximaal 2 meter naar voren, houd je hieraan zodat er voldoende ruimte is voor het winkelend publiek
 • De grondplaatsen hebben een harde ondergrond, zorg zelf voor een kleedje/kussen/stoeltje
 • Rekken of andere attributen mogen niet hoger zijn dan 1.40 meter
 • Commerciële handel is niet toegestaan op de grondplaatsen van de Oranjemarkt
 • Heb respect voor de etalages van de winkeliers waar je tegenaan staat
 • Parkeer je auto zo veel als mogelijk op de Burgemeester van Hoofflaan, zodat er parkeerplaatsen vrij blijven voor onze bezoekers
 • Onverkochte spullen en afval moeten mee naar huis worden genomen
 • Laat uw grondplaats na afloop schoon en netjes achter

MARKTKRAMEN

 • Vanaf 07:30 mogen de marktkramen worden opgebouwd en ingericht
 • De marktkramen zijn genummerd, zorg ervoor dat je bij de juiste kraam staat
 • Motorvoertuigen en aanhangers mogen niet in het centrum komen
 • Rekken of andere attributen mogen niet hoger zijn dan 1.40 meter
 • Commerciële handel is niet toegestaan op de marktkramen van de Oranjemarkt
 • Heb respect voor de etalages van de winkeliers waar je tegenaan staat
 • Parkeer je auto zo veel als mogelijk op de Burgemeester van Hoofflaan, zodat er parkeerplaatsen vrij blijven voor onze bezoekers
 • Onverkochte spullen en afval moeten mee naar huis worden genomen
 • Laat uw marktkraam na afloop schoon en netjes achter

Wij wensen je veel plezier op de Oranjemarkt Veldhoven

Stichting Evenementen Veldhoven